• Despre SIRA

    Gestionarea durabilă a resurselor de apă este imposibilă fără o cunoaștere clară a situației reale privind resursele de apă disponibile, utilizarea eficientă pentru diferite sectoare ale economiei naționale și asigurarea cererii în apă pe viitor. Orice decizie privind gestionarea resurselor de apă urmează să fie în baza unor surse de informații veridice care permit evaluarea disponibilității atât a cantității cât și a calității resurselor de apă per ansamblu în întreaga țară. Deseori, informația privind starea actuală a resurselor de apă nu este disponibilă în format digital, ci preponderent pe suport de hârtie ceea ce limitează considerabil gradul de accesibilitate pentru diferite categorii de consumatori precum specialiști în domeniul resurselor de apă, cercetători științifici, factori de decizie, antreprenori, societatea civilă și oricine interesat de astfel de informație. citește mai mult

  • Noutați
    Astăzi marcăm Ziua mondială a mediului – 5 iunie
    Despre desfășurarea concursului profesional „Cel mai bun operator al stației de pompare”
    Lansarea sezonului de irigare la sistemul renovat în cadrul Programului Compact în localitatea Lopatna raionul Orhei