• Prima   -  SIG   -  Hărti   -  APELE DE SUPRAFAȚĂ   -  Districtul BH Nistru  -  Nistru: Reteaua hidrografica

  Nistru: Reteaua hidrografica


  Pentru a descărca datele în formatul SHP e nevoie de autentificat

  Titlul resursei/setului de date

  Reteaua hidrografica

  Rezumatul resursei

  Reteaua hidrografica in cadrul Districtului Bazinului Hidrografic Nistru. 

  Tipul resursei/ setului de date

  Set de date spatiale

  Adresa pentru localizarea resurselor/seturilor de date

  Nu exista adresa specifica

  Identificator unic de resurse

  Nu este stabilit un identificator unic pentru acest set de date

  Categoria tematică

  Ape de suprafata

  Cuvânt-cheie

  Reteaua hidrografica

  Localizarea geografică

  Districtul Bazinului Hidrografic Nistru Republicii

  Referință temporală

  Ultima revizuire: martie 2014

  Filiația

  Setul de date a fost elaborat utilizind informatia accesibila de pe portalul Gismediu.gov.md. Nu exista infromatie privind controlul calitatii.

  Rezoluție spațială

  Setul este in format vector si poate fi ajustat la necessitate

  Conformitate

  Nu exista informatie

  Condiții aplicabile accesului și utilizării

  Este permis accesul institutiilor de stat la acest set de date. Accesul se face prin obtinerea autorizarii de acces si utilizare din partea Administratorului SIRA.

  Limitarea accesului publicului

  Nu exista limitare privind accesul publicului

  Organizația responsabilă

  Ministerul Mediului | Agentia Apele Moldovei

  Punctul de contact al metadatelor

  Ministerul Mediului | Agentia Apele Moldovei

  Tel: +37322 xxxxxxxx

  e-mail: xxxxxxxxx

   

                       

Elaborarea paginii web a fost posibilă datorită grantului acordat Republicii Moldova de poporul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului în cadrul Programului Compact. Informaţia prezentată pe această pagină web nu este informaţie oficială a Guvernului SUA şi nu reprezintă punctul de vedere sau poziţia Guvernului SUA sau Corporaţiei Provocările Mileniului.