• Prima   -  Suport Decizional   -  Sistemul de Suport Decizional  -  Importanța unui SSD

  Importanța unui SSD

   25.06.2015         imprimare

  Importanța unui SSD în domeniul gestionării resurselor de apă

  SSD sau SIRA este un sistem important pentru instituțiile de stat antrenate în colectarea, procesare și diseminarea  informației privind starea cantitativă și calitativă a resurselor de apă din țară.

  Lipsa datelor, sau accesul limitat la date duce la faptul că factorii de decizie, sau specialiștii nu pot evalua starea lucrurilor și a proceselor, iar deciziile luate fără documente justificative pot induce soluții eronate. 

  Odată ce va deveni pe deplin operațional, SSD poate ajuta factorii de decizie de la toate nivelurile: de la operatorul care gestionează un post de monitorizare pînă la nivelul ierarhic superior în cadrul unei organizații. Punerea în aplicare a SSD va aduce mai multă claritate atît factorilor de decizie cît și specialiștilor din diferite instituții privind provocările cu care se confruntă fiecare instituție.

   

  Aplicarea SSD încă odată confirma necesitatea de fortificare a capacităților instituționale. Există un și de provocări cu care se confruntă instituțiile implicate în gestionarea resurselor de apă în prezent. Astfel de provocări, spre exemplu, țin de:

  -          Lipsa unor strategii clare de dezvoltare instituțională pe termen scurt, mediu și lung (de exemplu restructurarea Agenției Apele Moldovei);

  -          Lipsa unui cadru eficient de schimb de date (instituțiile de stat sunt reticente privind schimbul de date);

  -          Stabilirea acțiunilor prioritare necesare de îmbunătățire a cadrului legal priorităților de dezvoltare pentru fiecare instituție (de exemplu, schimbarea Regulamentului privind monitorizarea apelor de suprafață, sau crearea unor registre/baze de date digitale unde datele sunt ușor accesibile, etc .)

  -          Formularea clară a necesităților instituționale precum achiziția de echipament modern, achiziția programelor de prelucrare și analiză a datelor, instruirea continuă a angajaților etc.

   

                       

Elaborarea paginii web a fost posibilă datorită grantului acordat Republicii Moldova de poporul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului în cadrul Programului Compact. Informaţia prezentată pe această pagină web nu este informaţie oficială a Guvernului SUA şi nu reprezintă punctul de vedere sau poziţia Guvernului SUA sau Corporaţiei Provocările Mileniului.