• Prima   -  Despre portal   -  Informații generale

  Despre Portalul Public al SIRA

   imprimare

  Gestionarea durabilă a resurselor de apă este imposibilă fără o cunoaștere clară a situației reale privind resursele de apă disponibile, utilizarea eficientă pentru diferite sectoare ale economiei naționale și asigurarea cererii în apă pe viitor. Orice decizie privind gestionarea resurselor de apă urmează să fie în baza unor surse de informații veridice care permit evaluarea disponibilității atât a cantității cât și a calității resurselor de apă per ansamblu în întreaga țară. Deseori, informația privind starea actuală a resurselor de apă nu este disponibilă în format digital, ci preponderent pe suport de hârtie ceea ce limitează considerabil gradul de accesibilitate pentru diferite categorii de consumatori precum specialiști în domeniul resurselor de apă, cercetători științifici, factori de decizie, antreprenori, societatea civilă și oricine interesat de astfel de informație. Sistemul Informațional al Resurselor de Apa (SIRA) este un sistem prin care se asigură un cadru modern de schimb de date între instituțiile de stat și accesul publicului larg la această informație.

  SIRA este un sistem informațional care are la bază informație în format digital privind cantitatea și calitatea apelor de suprafață, subterană, construcțiile hidrotehnice, ariile protejate, zonele sub risc de inundații etc. Această informație este livrată de către instituțiile de stat care sunt abilitate cu colectarea și procesarea informației privind starea resurselor de apă din țară. Datele din aceste instituții sunt stocate în baze de date la care au acces toți cei autorizați. Informația prelucrată din SIRA este accesibilă publicului prin interfață web - Portalul Public al SIRA. Anumită informație, precum informația brută obținută de la posturile automate de monitorizare a nivelului apei sau parametrii de intrare și ieșire a modelelor hidrologice este disponibilă doar specialiștilor autorizați. 

  Instituțiile care fac parte din SIRA sunt:

  Scopul principal al SIRA și a Portalului Public este de a asigura cu informație veridică factorii interesați care prin utilizarea informației pot contribui la gestionarea durabilă a resurselor de apă prin abordarea următoarelor aspecte:

                       

Elaborarea paginii web a fost posibilă datorită grantului acordat Republicii Moldova de poporul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului în cadrul Programului Compact. Informaţia prezentată pe această pagină web nu este informaţie oficială a Guvernului SUA şi nu reprezintă punctul de vedere sau poziţia Guvernului SUA sau Corporaţiei Provocările Mileniului.