• Prima   -  Suport Decizional   -  Sistemul de Suport Decizional

  Sistemul de Suport Decizional

  În general, un SSD poate fi descris ca un sistem informațional care ajută o organizație în activitățile de luare a deciziilor. Astfel, un SSD nu se referă la o structură complexă specifică. Un SSD poate fi prezentat ca fiind:

  • Un proces fix (care nu se bazează pe date concrete);
  • Un sistem de suport bazat pe date care oferă informații cu privire la starea actuală a unui sistem;
  • Un sistem de modelare flexibil care oferă posibilitatea de a efectua prognoze în baza informației livrate; sau,
  • Un sistem de modelare fix care oferă un suport "obiectiv" privind anumite decizii manageriale (care poate implica reguli de operare, cote de alerte, analiză multicriterială, și altele).

   

  Bazele fundamentale a unui SSD sunt datele brute și cele procesate. Orice interpretare și modelare efectuată de un SSD se bazează pe o bază de date digitală care permite interogări pentru a extrage date și procesarea lor într-un format organizat și eficient.  De aceea, crearea unui SSD se începe cu crearea seturilor de date digitale care pot ulterior alcătui diferite baze de date, inclusiv baze de date geospațiale.

  În contextul gestionării durabile a resurselor de apă în Republica Moldova, a apărut necesitate urgentă de a crea un Sistem de Suport Decizional. Sistemul creat se numește Sistemului Informațional al Resurselor de Apă (SIRA)

  În prezent SIRA dispune de un set de instrumente care pot ajuta instituțiile de stat implicate în acest sistem în gestionarea operativă și eficientă a informației, schimbul de date on-line, asigurarea veridicității și controlul calității informației. Aceste instrumente sunt:

  -          Program de modelare hidrodinamică;

  -          Instrument de modelare a utilizării resurselor de apă cu capacități de prognozare a utilizării apei în diferite situații, inclusiv schimbările climatice;

  -          Sistem Informațional Geografic;

  -          Instrument de gestionare a șirurilor de date.

  Aceste instrumente reprezintă modulele SIRA și sunt interconectate prin intermediul bazelor de date digitale aflate atît în cadrul instituțiilor cît și pe platforma guvernamentală MCloud.

   

  Importanța unui SSD în domeniul gestionării resurselor de apă

  SSD sau SIRA este un sistem important pentru instituțiile de stat antrenate în colectarea, procesare și diseminarea  informației privind starea cantitativă și calitativă a resurselor de apă din țară.

  Lipsa datelor, sau accesul limitat la date duce la faptul că factorii de decizie, sau specialiștii nu pot evalua starea lucrurilor și a proceselor, iar deciziile luate fără documente justificative pot induce soluții eronate. 

  Odată ce va deveni pe deplin operațional, SSD poate ajuta factorii de decizie de la toate nivelurile: de la operatorul care gestionează un post de monitorizare pînă la nivelul ierarhic superior în cadrul unei organizații. Punerea în aplicare a SSD va aduce mai multă claritate atît factorilor de decizie cît și specialiștilor din diferite instituții privind provocările cu care se confruntă fiecare instituție.

   

  Aplicarea SSD încă odată confirma necesitatea de fortificare a capacităților instituționale. Există un și de provocări cu care se confruntă instituțiile implicate în gestionarea resurselor de apă în prezent. Astfel de provocări, spre exemplu, țin de:

  -          Lipsa unor strategii clare de dezvoltare instituțională pe termen scurt, mediu și lung (de exemplu restructurarea Agenției Apele Moldovei);

  -          Lipsa unui cadru eficient de schimb de date (instituțiile de stat sunt reticente privind schimbul de date);

  -          Stabilirea acțiunilor prioritare necesare de îmbunătățire a cadrului legal priorităților de dezvoltare pentru fiecare instituție (de exemplu, schimbarea Regulamentului privind monitorizarea apelor de suprafață, sau crearea unor registre/baze de date digitale unde datele sunt ușor accesibile, etc .)

  -          Formularea clară a necesităților instituționale precum achiziția de echipament modern, achiziția programelor de prelucrare și analiză a datelor, instruirea continuă a angajaților etc.

   

  Scopul principal al SSD este informarea factorilor de decizie privind starea lucrurilor în domeniul gestionării resurselor de apă. Prin intermediul SSD factorii de decizie pot avea acces la informație oficială care este prelucrată de specialiști și disponibilă în orice moment. Astfel, factorii de decizie au acces la această informație iar procesul decizional devine mai eficient.

  Informația privind stare resurselor de apă poate fi accesată pe fiecare categorie

   

                       

Elaborarea paginii web a fost posibilă datorită grantului acordat Republicii Moldova de poporul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului în cadrul Programului Compact. Informaţia prezentată pe această pagină web nu este informaţie oficială a Guvernului SUA şi nu reprezintă punctul de vedere sau poziţia Guvernului SUA sau Corporaţiei Provocările Mileniului.